CONCERTEN
seizoen 2019/2020
jaargang 38

Aanvang 16.00 uur, tenzij anders vermeld

ZMC 248
12 oktober 2019
Ayres en Psalms
John Dowland
Ensemble Lyrico

ZMC 249
23 november 2019
Barokensemble Con Piacere, zangers en instrumentalisten

ZMC 250
14 december 2019, 20.00 UUR
Kerstconcert Vocaal Ensemble Cantica

ZMC 251
15 februari 2020
Armen en Heleen van der Linden

ZMC 252
28 maart 2020
Hanneke Rouw, cello
Cello suites,  Bach

ZMC 253
16 mei 2020
Duitse barok
Vocaal Ensemble Chantez
 
 

 

Concert 211 op 16 maart 2013 

“De laatste twee weken ben ik helemaal opgegaan in  mijn ‘Via crucis’. Hij is bijna klaar en ik ben nog geschokt”. Aldus Liszt in een brief uit oktober 1878.

Het is inderdaad een schokkende, muzikale schildering van de kruisweg - de 14 staties - geworden.
Zo wordt de steeds diepere val van Jezus in statie III, VII en IX - het luide Jesu cadit – telkens gevolgd door het serene Stabat mater. Naast het gregoriaans van de hymne Vexilla regis in statie I, klinkt ook het protestantse kerklied à la Bach met O Haupt voll Blut und Wunden in statie VI.

Het orgel, dat een prominente rol heeft, klonk solo in de staties IV, V, X en XIII. 
Dit devote, zeer persoonlijke werk, dat nooit tijdens Liszts leven geklonken heeft, werd uitgevoerd door Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel en organist Arie de Bruijn. De projectie van de staties van Jan Toorop, geeft de uitvoering een extra dimensie.  

Vooraf aan de Via crucis werden twee orgelkoralen van Bach gespeeld: Aus der Tiefe rufe ich en O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross. Cantica zong twee coupletten van de Trauermusik BWV 118 “O Jesu Christ, meins Lebens Licht”.

Zie ook: http://www.cantica.org

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht