CONCERTEN
seizoen 2023/2024
jaargang 42

Aanvang 15.30 uur, tenzij anders vermeld

2023

Zmc 265
30 sept.
Jeanette Jelier-den Hoedt, fluit,
Johan den Hoedt, orgel

Zmc 266
11 nov.
Armen van der Linden, cello,
Jaap Visser, traverso

Zmc 267
16 dec.
Kerstconcert
Martin Zonnenberg Kleinkoor Concertino

2024

Zmc 268
10 febr
Songs and duets van Purcell
lucia van Vugt en Dick Valk
Ben Bults en Arie de Bruijn

Zmc 269
16 mrt
Lux Aeterna 
van passie naar verrijzenis
Basilius Vocaal Ensemble
o.l.v. Jeroen Spitteler

Zmc 270                     
11 mei 
350e sterfjaar Matthias Weckmann (1616-1674)
Jaap de Wit

 

Zaterdagmiddagconcert 270
11 mei 2024 - 15:30 uur

Orgelconcert in De Morgenster

Op 11 mei a.s. zal Jaap de Wit een orgelconcert geven in de serie zaterdagmiddagconcerten.

Omdat 2024 het 350e sterfjaar is van de Duitse barokcomponist Matthias Weckmann (ca. 1616- 1674), is het hele programma aan deze componist gewijd.

Op het Verschuerenorgel (1963/1989) van de Morgenster komt deze barokmuziek prima tot zijn recht.
Zeker in de energieke en creatieve uitvoering van Jaap de Wit.

Matthias Weckmann kreeg als 11 jarige jongenssopraan een gedegen opleiding in het koor bij Heinrich Schütz.
Toen Matthias de baard in de keel kreeg bracht Schütz hem persoonlijk naar Hamburg om daar les te nemen bij Jacob Praetorius.
Mattheson schrijft hierover:”Omdat Weckmann ook het geluk had de vriendelijke Scheidemann in de St. Catharinekerk te horen en zijn vespers bij te wonen, gaf dit hem reden om de ernst van Praetorius te temperen met de lieflijkheid van Scheidemann en zo vele galante vondsten te introduceren”.

Na een briljant proefspel werd Weckmann in 1655 organist van de Jacobikerk in Hamburg. Een functie die hij tot zijn dood in 1674 vervulde. Matthias Weckmann werd links onder het orgelbalkon begraven.
Zowel de vrije- als de koraalgebonden werken van deze kleurrijke componist komen aan bod.

In het onderdeel "programma" ziet u de volledige weergave van de uitvoering.

Welkom op zaterdag 11 mei 2024 om 15:30 uur in de Morgenster, Muilwijckstraat 1, Papendrecht

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht

Stichting Zaterdagmiddagconcerten heeft de Culturele ANBI status