CONCERTEN
seizoen 2019/2020
jaargang 38

Aanvang 16.00 uur, tenzij anders vermeld

ZMC 248
12 oktober 2019
Ayres en Psalms
John Dowland
Ensemble Lyrico

ZMC 249
23 november 2019
Barokensemble Con Piacere, zangers en instrumentalisten

ZMC 250
14 december 2019, 20.00 UUR
Kerstconcert Vocaal Ensemble Cantica

ZMC 251
15 februari 2020
Armen en Heleen van der Linden

ZMC 252
28 maart 2020
Hanneke Rouw, cello
Cello suites,  Bach

ZMC 253
16 mei 2020
Duitse barok
Vocaal Ensemble Chantez
 
 

 

Concert 222 Bruhnsconcert door Jaap de Wit, orgel.

Gedenkjaar 2015

De Noord Duitse componist Nicolaus Bruhns (1665-1697) heeft in 2015 zijn gedenkjaar. Hij werd n.l. 350 jaar geleden geboren. En werd dus slechts 32 jaar oud.
Het aantal bewaard gebleven werken is klein, maar fijn: 12 cantates, 3 (of 4) orgelpreludes en 1 orgelkoraal.
Beroemd is deze violist, organist en componist om zijn vioolimprovisaties, waarbij hij op het pedaal van het orgel de baspartij speelde!
Men moet hem overigens niet verwarren met zijn oom Friedrich Nicolaus Bruhns (1637-1718).
Deze componeerde in 1705 een Markus-Passion, die op 7 maart 2015 (concert 223) door het Drechtsteden Bachkoor o.l.v. Nico van der Meel in deze concertserie zal worden uitgevoerd.
Volgens een bericht van Carl Philippe Emanuel Bach had J.S. Bach bewondering voor het werk van Nicolaus Bruhns.
Terug naar concert 222 op 7 februari 2015. Hierin heeft organist Jaap de Wit de complete orgelwerken van Bruhns gespeeld.


Te weten: Een groot en een klein preludium in e-klein en een preludium in G-groot. Daarnaast componeerde hij een grote koraalfantasie (10 minuten!) van over het adventskoraal Nun komm der Heiden Heiland.
Dit alles in de beroemde Stylus phantasticus: een fantasierijke, creatieve en ongebonden manier van componeren.
Deze Stylus phantasticus vraag dus ook van de speler eenzelfde fantasierijke, creatieve speelwijze, die bij Jaap de Wit in zeer goede handen is.
Het programma wordt aangevuld met twee koraalfantasien: Herr Gott, dich loben wir van Franz Tunder (1614-1664), de voorganger van Buxtehude in Lübeck en een koraalwerk van Buxtehude (1637-1707), de leraar van Bruhns .

Een prachtig concert waarin het complete orgeloeuvre van Nicolaus Bruhns tot klinken werd gebracht.

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht