CONCERTEN
seizoen 2020/2021
jaargang 39

Aanvang 16.00 uur, tenzij anders vermeld

ZMC 252

17 oktober 2020
Hanneke Rouw cello,
Bach suite V en I


ZMC 253

7 november 2020
Jaap Visser, Armen en Heleen van der Linden


ZMC 254

12 december 2020
Kerstconcert Barokensemble
Con Piacere


ZMC 255

13 februari 2021
Jaap Vissser en consorten

ZMC 256

27 maart 2021
Musikalische Exequien Schütz
Ensemble Lyrico

ZMC 257

8 mei 2021
Christiaan Blom, blokfluit met basso continuo

 

 

Carols in De Morgenster op 20 december 2014

Christmas carols geven toch altijd weer extra glans aan de kersttijd.
Vandaar dat Vocaal ensemble Chantez de Carolsinging tot traditie heeft gemaakt.

Elk jaar klinken er weer nieuwe, maar ook bekende carols, afgewisseld met de bekende ‘Nine Lessons’. Al lezend, zingend en luisterend vult de ruimte zich met een aandachtige stilte.

Carols in prachtige bewerkingen werden uitgevoerd, zoals: A rose there is a-springing, The angel Gabriel from heaven came, Silent night, We three kings en Joy to the world.
De samenzangen uit het nieuwe liedboek zijn twee bekende carols: Een lied weerklinkt in deze nacht (On Christmas night all Christians sing) en Wij staan aan een kribbe (Away in a manger).
Ter afwisseling klonken ook nog twee orgelsoli: I danced in the morning en Once in royal David’s city, beide bewerkingen van Noël Rawsthorne.
Een sfeervolle carolsinging,
m.m.v. Vocaal ensemble Chantez, o.l.v. Arie de Bruijn, die tevens het orgel bespeelde.
René van Engelen verzorgde de lezingen.

Het programma van de Carolsinging in het kort;
een programmaboekje met volledige tekst van de liederen wordt uitgereikt.

 

Samenzang:  “Een lied weerklinkt in deze nacht”

Eerste lezing: Genesis 3 : 8 – 15

Carol: “Jesus Christ the apple tree”

Tweede lezing: Genesis 22 : 15 – 18

Carol: “A rose there is a-springing”

Derde Lezing: Jesaja 9 : 1 – 6

Orgel: “I danced in the morning”   N. Rawsthorne

Vierde lezing: Jesaja 11 : 1 – 9

Carol: “A tender shoot”

Vijfde Lezing: Lucas 1 : 26 – 38

Carol: The angel Gabriël from heaven came”

Zesde lezing: Mattheüs 1 : 18 – 23

Carol: “Silent night”

Zevende lezing: Lucas 2 : 8 – 16

Orgel:  “Once in royal David’s city”  N. Rawsthorne

Carol: “A sound of angels”

Achtste lezing: Mattheüs 2 : 1 – 11

Carol: “Kings of Orient”

Negende lezing: Johannes 1 : 1 – 14

Carol: “The shepherds’ cradle song”

Samenzang: “Wij staan aan een kribbe”

Carol: “Joy to the world”http://www.zmcpapendrecht.nl/archief/105-concert-221-op-20-december-2014

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht