CONCERTEN
seizoen 2016/2017
jaargang 35

aanvang 16.00 uur tenzij anders vermeld

ZMC 231
8 oktober 2016 
Simeon ten Holt
Rosanne de Boer, harp,  Arie de Bruijn, kistorgel
gewijzigd programma wegens omstandigheden


ZMC 232
12 november 2016 
barok muziek
Swynscop-trio, Heleen en Armen van der Linde, Hans Rijkmans


ZMC 233
10 december 2016
aanvang 20.00 uur
CANTICA
O come, Emmanuel  Alan Bullard  
             

ZMC 234
4 februari 2017
Luther programma
Telemann
Jaap de Wit , orgel


ZMC 235
8 april 2017
Passieconcert
Lamentaties Rosenmüller, Carissimi
Lucia van Vugt, kistorgel en gamba


ZMC 236
20 mei 2017  
Christopher Tye
Gamba consort en vocaal ensemble Chantez
35 jaar ZMC en
30 jaar Chantez!

 

 

 

UITNODIGING PASSIECONCERT            ZMC 235

De lijdenstijd is onlosmakelijk verbonden met de Passionen. En dan vooral met de Johannes- en de Matthäus Passion van Bach.
Maar ook de z.g.n. Lamentaties hebben oude papieren. Vanaf de 15e eeuw (Dufay) t/m  de 18e eeuw (Couperin) klinken de klaagliederen van Jeremia – klaagzangen over de verwoesting van Jeruzalem - als metafoor voor het lijdensverhaal van Christus.
De Klaagliederen klonken tijdens de metten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Elke lezing werd besloten met een oproep tot bekering: Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum (“Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot Jhwh, uw God”; vrije citering naar Hosea 14:1). Zonder meer karakteristiek is het gebruik om de Hebreeuwse letters die voor elk vers staan ,om aan te geven dat het in het origineel eigenlijk een ‘alfabetisch’ gedicht is: Aleph, Beth, Ghimel, Dalleth, … Ook deze letters zijn van muziek te voorzien, soms in de vorm van lang uitgesponnen melismen.

Van harte uitgenodigd voor de 17e eeuwse Lamentationes van Giacomo Carissimi   en Johann Rosenmüller, afgewisseld met twee passende klavecimbelwerken van Frescobaldi en Rossi.
Prachtige, intense muziek op de drempel van de Stille Week.

Lucia van Vugt, sopraan, Juun Voorhoeve, gamba en Arie de Bruijn, klavecimbel.

Zaterdag 8 april 2017 om 16:00 uur,
De Morgenster, Muilwijckstraat 1 - 3353 VD, Papendercht

Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1630                                          


nadere toelichting leest u onder 'programma' van het keuzemenu.

 

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht